شرکت قند اصفهان در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 24،000 میلیون ریال به مبلغ 195،000 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (معادل 712.50 درصد) افزایش دهد.


شرکت سالمین نیز در نظر دارد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خود را از مبلغ 30،000 میلیون ریال به مبلغ 300،000 میلیون ریال (معادل 900 درصد) افزایش دهد.:: موضوعات مرتبط: اخبار بورسی
:: برچسب‌ها: افزایش سرمایه, قند, غسالم, قصفها
ن : الهه محمدزاده
ت : یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲