گروه تلگرامی ما

برای ورود به گروهها روی آنها کلیک نموده و تایید نمایید

گروه دوم

گروه چهارم 

گروه پنج ام 

گروه سوم ، گروه اختصاصی افرادیست که نزد نمایندگی ما کد بورسی داشته باشند. به محض گرفتن کد نزد کارگزاری ما شما جز گروه سوم خواهید شد. 


ن : الهه محمدزاده
ت : شنبه هفدهم مرداد ۱۳۹۴

ن : الهه محمدزاده
ت : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴

ن : الهه محمدزاده
ت : سه شنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۴

ن : الهه محمدزاده
ت : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳
مشاهده تصویر 

حمایت مهم 260

 


ن : الهه محمدزاده
ت : شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳

ن : الهه محمدزاده
ت : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳

ن : الهه محمدزاده
ت : چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳

ن : پرویز براتلو
ت : چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۳

ن : پرویز براتلو
ت : یکشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۳

ن : الهه محمدزاده
ت : سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳
تحلیل تکنیکال زامیاد:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: خزامیا, تحلیل تکنیکال, بورس
ن : محسن ارزانی
ت : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲
ن : پرویز براتلو
ت : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: اصلاحیه 2 رتکو, تحلیل تکنیکال
ن : پرویز براتلو
ت : سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۲
تحلیل تکنیکال بانک صادرات:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: وبصادر, تحلیل تکنیکال, بورس
ن : محسن ارزانی
ت : دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲
تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: ذوب, تحلیل تکنیکال, بورس
ن : محسن ارزانی
ت : شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲
تحلیل تکنیکال مخابرات ایران:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: اخابر, تحلیل تکنیکال, بورس
ن : محسن ارزانی
ت : شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲
ن : پرویز براتلو
ت : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: خکاوه, سایپا دیزل, بورس
ن : الهه محمدزاده
ت : چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۹۲:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: فلوله, بورس, تحلیل تکنیکال
ن : الهه محمدزاده
ت : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: تحلیل تکنیکال, خودرو
ن : پرویز براتلو
ت : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲
تحلیل تکنیکال ملی سرب و روی ایران:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: فسرب, بورس, تحلیل تکنیکال
ن : محسن ارزانی
ت : چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲
ن : پرویز براتلو
ت : سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲
ن : پرویز براتلو
ت : جمعه ششم دی ۱۳۹۲:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: شیران, تحلیل زمانی, بورس
ن : الهه محمدزاده
ت : پنجشنبه پنجم دی ۱۳۹۲
تحلیل تکنیکال قند نقش جهان:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: قنقش, تحلیل تکنیکال, بورس
ن : محسن ارزانی
ت : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲


:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: قشهد, بورس, تکنیکال
ن : الهه محمدزاده
ت : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲


:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: قچار, تکنیکال, بورس
ن : الهه محمدزاده
ت : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲
ن : الهه محمدزاده
ت : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲:: موضوعات مرتبط: تحلیل تکنیکال
:: برچسب‌ها: ودی, بیمه دی, صنعت بیمه
ن : الهه محمدزاده
ت : جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲


ن : پرویز براتلو
ت : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲